On site cyberweerbaarheidsscan

Resultaat
Een uitgebreid rapport, met daarin conclusies en concrete aanbevelingen op hoofdlijn, ter verbetering van de cyberweerbaarheid. Deze rapportage wordt persoonlijk toegelicht.

Methodiek
Een onderzoek op hoofdlijn naar de cyberweerbaarheid bij de klant waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

  • Technische survey
  • Interview met systeembeheerder
  • 2 interviews met willekeurige gebruikers
  • Inventarisatie aanwezige procedures en protocollen