Onderzoek cyberweerbaarheid

Resultaat
Een uitgebreid en gedetailleerd rapport, met daarin conclusies en concrete aanbevelingen ter verbetering van de cyberweerbaarheid. Deze rapportage wordt persoonlijk toegelicht.

Methodiek
Een onderzoek, waarbij onze 5 thema’s (gedetailleerd) worden beoordeeld.
Het onderzoek bestaat uit:

  • Cyberrisico workshop met MT/Directie, om onderzoekkaders vast te stellen en
    draagvlak binnen de organisatie te creëren.
  • Uitgebreide technische survey.
  • Interviews met gebruikers (Het aantal is afhankelijk van de omvang van de
    organisatie).
  • Uitgebreide documentenstudie naar beleid, procedures, privacyverplichtingen
    etc.