Welkom bij
loader image

Onderzoek cyberweerbaarheid

Resultaat
Een uitgebreid en gedetailleerd rapport, met daarin conclusies en concrete aanbevelingen ter verbetering van de cyberweerbaarheid. Deze rapportage wordt persoonlijk toegelicht.

Methodiek
Een onderzoek, waarbij onze 5 thema’s (gedetailleerd) worden beoordeeld.
Het onderzoek bestaat uit:

  • Cyberrisico workshop met MT/Directie, om onderzoekkaders vast te stellen en
    draagvlak binnen de organisatie te creëren.
  • Uitgebreide technische survey.
  • Interviews met gebruikers (Het aantal is afhankelijk van de omvang van de
    organisatie).
  • Uitgebreide documentenstudie naar beleid, procedures, privacyverplichtingen
    etc.