Online cyberweerbaarheidsscan

Resultaat
Een rapportage met bevindingen. Tevens worden de bevindingen via Teams
besproken en worden daarna tips en adviezen verstrekt.

Methodiek
Via een online methodiek wordt de cyberweerbaarheid van de organisatie op hoofdlijn in kaart gebracht.