Pentest van website of IT omgeving

Resultaat
Hiermee wordt het weerstandsniveau van uw website en of netwerk vastgesteld.

Methodiek
Door zogenaamde penetratietesten wordt getracht informatie te verwerven
van uw website (bijvoorbeeld persoonsinformatie via aanvraagformulieren) en of gevoelige bedrijfs- en/of persoonsinformatie van uw organisatie.