Social engineering – Mystery guest (fysiek bezoek)

Resultaat
Geeft inzicht in het fysieke- en digtale beveiligingsniveau van de organisatie.

Methodiek
Door een medewerker van Integripro wordt een bezoek gebracht en wordt
onderzocht welke informatie er weggenomen kan worden. Doel is om, het fysieke- en digitale beveiligingsniveau te toetsen.