Social engineering – Phishing simulaties en scholing (1 jaar)

Resultaat
Dit geeft inzicht in het cyberrisico awareness niveau van medewerkers. Bovendien verhoogt de interne communicatie na een simulatie het awarenessniveau.

Methodiek
Periodiek wordt een phishing mail verzonden aan medewerkers en wordt gemeten hoe vaak er door medewerkers op gereageerd wordt.