24/7 beschikbaarheid voor crisissituaties

Resultaat
Verzekerd van bereikbaarheid en beschikbaarheid bij crisissituaties.

Methodiek
Via het partnership met de Crisiscentrale is er 24/7 en 365 dagen per jaar ondersteuning gewaarborgd via een vast telefoonnummer.