Welkom bij
loader image

Forensisch toedrachtonderzoek

Resultaat
Inzicht in oorzaak van een incident en forensisch rapport voor verdere juridische stappen.

Methodiek
Op basis van een Vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB-vergunning) wordt een objectief toedrachtonderzoek ingesteld. Vooraf worden de doelstellingen en wettelijke kaders afgestemd, zodat bekend is wat wel en niet mogelijk is.