Forensisch toedrachtonderzoek

Resultaat
Inzicht in oorzaak van een incident en forensisch rapport voor verdere juridische stappen.

Methodiek
Op basis van een Vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB-vergunning) wordt een objectief toedrachtonderzoek ingesteld. Vooraf worden de doelstellingen en wettelijke kaders afgestemd, zodat bekend is wat wel en niet mogelijk is.