Crisismanagement simulatie

Resultaat
Het Crisis Management Team wordt bewust gemaakt van de valkuilen van crisismanagement en hoe dit voorkomen kan worden door uitgebreide oefening(en). Ook wordt de stress bestendigheid getoetst van de leden van het Crisis Management Team.

Methodiek
Het eerste deel van deze simulatie bestaat uit een trainingsdeel met daarin: de valkuilen en do’s en dont’s van crisismanagement. Ook wordt stilgestaan bij wijze van besluitvorming (BOB-methodiek), stakeholdersmanagement, communicatie etc. Ook het eventueel beschikbare crisismanagement handboek zal worden behandeld. Het tweede deel betreft een uitgebreide oefening van een scenario (afgestemd op de organisatie). Tijdens deze oefening worden escalaties toegepast en het stressniveau verhoogd. Het tijdsbestek betreft een dag.