Crisismanagement training

Resultaat
Het Crisis Management Team wordt bewust gemaakt van de valkuilen van crisismanagement en hoe dit voorkomen kan worden.

Methodiek
In een dagdeel worden leden van crisismanagement teams bewust gemaakt van crisismanagement, de valkuilen en do’s en dont’s van crisismanagement. Hierbij kan gedacht worden aan de wijze van besluitvorming (BOB-methodiek), stakeholdersmanagement, communicatie en factfinding. Ook wordt stilgestaan bij de specifieke competenties van de stijl van leidinggeven tijdens een crisissituatie. Wanneer de organisatie beschikt over een crisismanagement handboek, zal dit ook deel uitmaken van de training.