Opstellen Crisismanagement plan

Resultaat
Dit betreft een plan waarin de crisismanagement organisatie is beschreven, de wijze hoe er gehandeld dient te worden en welke scenario’s er kunnen zijn. Dit plan is een “houvast” voor een crisismanagement team in crisissituaties.

Methodiek
Op basis van interviews, beschikbare documenten en plannen zal dit plan eerst in concept worden opgesteld. Na bespring wordt het concept bijgesteld en wordt het plan definitief vastgesteld.