Opstellen informatiebeveiligingsbeleidsplan

Resultaat
Dit plan geeft structuur in het kader informatiebeveiliging.

Methodiek
Door interviews en het bestuderen van aanwezige plannen zal er een concept informatiebeveiligingsbeleidsplan worden opgesteld. Na aanvullingen en/of wijzigingen wordt het plan vastgesteld.