Opstellen procedures en protocollen

Resultaat
Procedures en protocollen helpen gedrag te sturen en bieden structuur.

Methodiek
Op basis van behoefte worden aan de hand van interviews en beschikbare documenten procedures en protocollen opgesteld.