Wij versterken uw cyberweerbaarheid door praktische oplossingen

Van der Heide B.V.

Algemeen directeur Vincent Laracker: “Digitale veiligheid is meer dan een noodzaak”

In Drachten is het hoofdkantoor van van der Heide B.V. gevestigd. Dit bedrijf, staat bekend als specialist in bliksembeveiliging, inspecties, kathodische bescherming en opleidingen

Volgens Vincent Laracker is de toekomstbestendigheid van Van der Heide sterk afhankelijk van de wijze waarop informatiebeveiliging is ingericht. “Onze klanten, medewerkers, leveranciers en andere partners mogen erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met informatie omgaan en er alles aan doen om te voorkomen dat informatie in verkeerde handen terecht komt”, aldus Vincent Laracker.

“Juist vanuit dat gegeven hebben wij Integripro verzocht om ons te ondersteunen bij het analyseren van onze situatie en zullen wij samen met Integripro verdere maatregelen nemen om cyberincidenten zoveel mogelijk te voorkomen”.

Jansma Drachten B.V.

"Bij Jansma zijn we ons bewust van de constant veranderende digitale wereld"

Meegaan met de tijd in de digitale wereld betekent ook dat je je bewust moet zijn van de gevaren die daarin schuilgaan. Bij Jansma zijn we ons bewust van de constant veranderende digitale wereld. Naast dat dit natuurlijk fijn is brengt het ook risico’s met zich mee voor de bedrijfsvoering en onze opgeslagen data. Wij willen dat onze medewerkers weerbaar zijn tegen onveilige online situaties en kwaadaardige bedoelingen. Wij willen dat ze weten wat ze moeten doen in twijfelachtige situaties om zo bijvoorbeeld het hacken/versleutelen van onze bedrijfsgegevens te voorkomen.

Om onze medewerkers hier meer bewust van te maken volgden wij de Cyberawarenesstraining van Integripro. Door middel van een interactieve training met onder andere een quizz en meer dan voldoende ruimte van vragen werden de twee dagdelen voor twee groepen gevuld. Onze medewerkers hebben (meer) inzicht in cyberrisico’s, beveiligingsmaatregelen hierin en hoe hij/zij deze risico’s zelf kan beïnvloeden. Voorafgaand aan deze training heeft Integripro de weerbaarheidsscan uitgevoerd. Op deze manier wisten we als bedrijf vooraf hoe het met de algemene online veiligheid zat.

Ondernemersvereniging Workum

“Fijn om een partner te hebben, die ons ontzorgt”

Ondernemersvereniging Workum (OVW) werd tijdens de coronaperiode geconfronteerd dat men Algemene ledenvergaderingen online moest organiseren en ook op die wijze besluiten moest  nemen. “Cor en Dirk hebben ons geweldig geholpen om op een goede verantwoorde manier besluiten te kunnen nemen” zegt voorzitter Afke Visser. “Wij hebben geen enkele ervaring met online bijeenkomsten en hoe wij onze leden kunnen faciliteren met online stemmen. Via Integripro werden werd dit laagdrempelig en correct mogelijk gemaakt”.

Afke vervolgt: “Ook hebben wij Integripro ingeschakeld om onze leden te ondersteunen bij het analyseren van hun cyberweerbaarheid. Integripro biedt namelijk een laagdrempelige online scan aan, die onze leden inzicht geeft in hun cyber beveiligingsniveau. Met name de bespreking die Cor en Dirk na de scan doen met de ondernemer, heeft veel toegevoegde waarde. Je krijgt onmiddellijk inzicht in waar je verbeteringen kunt realiseren.” Afke Visser vervolgt: “Ik ben ervan overtuigd dat wij, als ondernemers allemaal last zullen hebben of krijgen van cyberrisico’s. Je kunt je er dan ook maar beter tegen wapenen, toch? Integripro is dan een uitstekende partner om je hierbij te helpen”.

OlmenEs

“Bewust worden van risico’s is een uitdaging”

OlmenEs is een zorgingsinstelling in Appelscha, voor mensen met een verstandelijke beperking. Men werkt hier vanuit antroposofisch gedachtengoed. Gerben Tjepkema is hoofd van de Technische Dienst en als zodanig lid van het Breed Strategisch Overleg (BSO). “Beveiliging van de informatie van onze bewoners en medewerkers is essentieel.  Dirk en Cor hebben bij ons een uitgebreid onderzoek ingesteld naar onze cyberweerbaarheid. De wijze hoe zij dit aangepakt hebben, was grondig en secuur.”

Rob de Breij, directeur/bestuurder bij OlmenEs: “Integripro helpt ons om zicht te krijgen op de risico`s rondom cybercrime en van daaruit een goede balans te vinden tussen wat noodzakelijk is en wat effectief is. Onderzoek naar bewustzijn en draagvlak bij medewerkers  op dit thema is hierbij een belangrijk aandachtspunt gebleken van Dirk en Cor.” Rob vervolgt: “Wat Integripro goed doet is om vanuit verschillende invalshoeken naar informatiebeveiliging te kijken. Bij veel organisaties wordt veel in technische maatregelen geïnvesteerd. Wanneer je onvoldoende- of zelfs geen aandacht schenkt aan het verhogen van het cyber awareness niveau van de medewerkers, zullen de technische maatregelen je ook niet verder helpen.”Gerben en Rob, zijn zeer content met de wijze waarop Integripro OlmenEs ondersteunt om de bedrijfs- en clientinformatie zo zorgvuldig en veilig mogelijk te verwerken. Uiteindelijk is dat een belangrijke voorwaarde voor de medewerkers en  bewoners om plezierig te werken en te wonen in deze prachtige instelling in de bossen van Appelscha.

H. de Boer

“Wij willen een betrouwbare partner voor onze relaties zijn”

Op het industrieterrein in Sumar, zijn de bedrijven gevestigd van Heinze de Boer en Jacob van der Meer. 1 daarvan is een middelgroot bedrijf dat zich toespitst op het faciliteren van aannemers in de infra met grondverzetmachines en vakmensen. Daarnaast zijn Heinze en Jacob ook eigenaar van Optima Infra B.V..

Met name bij Optima Infra wordt veel gebruik gemaakt van digitale ondersteuning, zoals tekeningen en 3D modellen die verstuurd worden naar de machines op de werken. Heinze: “Naast de risico’s dat wij getroffen kunnen worden door bijvoorbeeld een ransomware aanval, willen we ook onze AVG verplichtingen,  op orde hebben. Onze opdrachtgevers verwachten dat van ons. Wij willen een betrouwbare partner voor onze relaties zijn, dan moeten we daar ook aandacht aan schenken. Integripro helpt ons hierbij. Door de ondersteuning van Integripro hebben wij geborgd dat wij voortdurend aandacht hebben voor de privacy verplichtingen”.  

Ferwerda Beveiliging

Wij zien de digitale beveiliging ook als een kans

Ferwerda Beveiliging is inmiddels een bekende naam in het Noorden als het om fysieke beveiliging gaat. Directeur en eigenaar Bauke Ferwerda geeft aan dat hij ook steeds meer risico’s ziet in de digitale wereld. “Deze cyberrisico’s bedreigen onze klanten, maar ook ons als organisatie”.

Ferwerda: “Onze klanteninformatie is voor ons het allerbelangrijkste. Wij doen er alles aan om dit zo goed en veilig mogelijk te beheren. Om na te gaan of wij bepaalde zaken nog beter konden doen hebben wij Integripro ingeschakeld. Dirk en Cor gaven ons goede en praktische adviezen, om ons digitale beveiligingsniveau verder te verhogen.”

Bauke Ferwerda geeft ook aan dat de diensten van Integripro heel goed passen bij zijn eigen dienstverlening. “Immers het beveiligen van een organisatie, is tegenwoordig fysiek én digitaal. Dus is digitale beveiliging ook een kans voor ons.”

Juist daarom zijn Ferwerda Beveiliging en Integripro een partnership aangegaan, om elkaar verder te helpen.  Dit heeft voor de klanten alleen maar voordelen.

Bauke: “Door de pragmatische aanpak van Integripro wordt digitale beveiliging begrijpelijk. Dat vind ik plezierig en daardoor ben ik ook in staat dit onderwerp bij mijn relaties bespreekbaar te maken.”

BuroTwa

“Hiermee kunnen we onze klanten iets extra’s bieden”

Hendrik Bosma en Wouter Hoogland  zijn de beide eigenaren van BuroTwa, een administratie- en belastingadvieskantoor dat gevestigd is in Burgum en op Ameland.

Wouter erkent dat cyberrisico’s een steeds groter onderwerp aan het worden is bij de klanten van BuroTwa. “Om een gevoel te krijgen bij de aanpak van Integripro hebben we Cor en Dirk gevraagd om bij ons een cyberweerbaarheidsscan uit te voeren. Hier kwamen verrassende aanbevelingen naar voren waar wij ons voordeel mee hebben gedaan. Integripro kijkt dus verder dan alleen naar de techniek.”

Volgens Hendrik biedt Integripro een duidelijke meerwaarde. “Tijdens een cyber awareness training die Dirk verzorgde, blijkt dat je door eenvoudige handelingen de risico’s op cyberincidenten al snel kunt verminderen. Inmiddels bieden wij de diensten van Integripro ook aan bij onze klanten. Wij zijn overtuigd van de noodzaak om over cyberrsico’s  na te denken en er iets mee te doen. Hiermee kunnen we onze klanten iets meer bieden dan onze standaard dienstverlening”.

Assurantiebedrijf Zijlstra

“Het verzekeren van cyberrisico’s hoort er gewoon bij”

“Wij zijn een relatief klein assurantiebedrijf in Burgum, en worden steeds vaker geconfronteerd met vragen over cyberrisico’s”, vertelt mede-eigenaresse Irma Zijlstra.
“Cor en Dirk zijn onze partners als het gaat om cybervragen. Samen met Integripro willen we onze klanten zo goed mogelijk ondersteunen om incidenten te voorkomen, maar ook om de impact te beperken als het toch gebeurt. Het sluiten van een cyberverzekering is geen doel, maar een middel om de impact van cyberincidenten te beperken. Integripro kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar cyberrisico’s, zoals vanuit organisatorische maatregelen, techniek, privacy en de mens in de organisatie. Dat maakt Integripro uniek. Met name, hier in het noorden, is een praktische aanpak erg belangrijk. Cor en Dirk zijn nuchter en begrijpen de ondernemers in deze regio. Wij zijn trots op deze mooie samenwerking”.

Apuls

Cyberweerbaarheid is meer dan investeren in techniek

Apuls is een middelgroot administratiekantoor en ondersteunt ondernemers op diverse terreinen, variërend van het opmaken van jaarrekeningen en fiscale aangiften tot het geven van bedrijfsadvies en begeleiding bij verkoop of overname van bedrijven. 

Mede eigenaar, Jan de Vries: “Wij verwerken en beheren veel vertrouwelijke informatie van onze klanten. Juist daarom is het van groot belang dat wij onze informatiebeveiliging op orde hebben. Omdat wij wilden weten waar wij onze informatiebeveiliging konden verbeteren, hebben wij aan Integripro gevraagd om bij ons een cyberweerbaarheidsscan uit te voeren. 

Integripro helpt ons op een laagdrempelige en vooral begrijpelijke manier om beter beveiligd te zijn tegen cyberincidenten. Hierbij ligt de focus niet alleen op technische maatregelen, maar juist ook op het menselijk handelen”. Aansluitend vult Jan Tabak aan: “Ik beveel Integripro van harte aan omdat zij zich onderscheiden met een pragmatische aanpak en dus niet alleen maar kijken naar techniek of de AVG verplichtingen, maar juist naar de combinatie van de verschillende facetten.

Het voorkomen van cyberincidenten gaat verder dan alleen investeren in technische maatregelen.”

Weerbaar door integratie van

Technische
maatregelen

Organisatorische
maatregelen

AVG en
privacy

Menselijk
handelen

Incident- en
crisismanagement

Lid van

Dé belangenorganisatie voor een optimaal ondernemingsklimaat voor cybersecuritybedrijven

Integripro is lid van Cyberveilig Nederland.
Cyberveilig Nederland zet zich in voor het vergroten van kwaliteit en transparantie in de cybersecuritysector.

Partners

Integripro werkt op verschillende manieren samen met een groeiend aantal partners in diverse sectoren. Samen met deze organisaties dragen wij bij aan het versterken van cyberweerbaarheid.

Klik op het logo van de partner om naar de website te gaan.

Featured Articles

Do you need help overcoming life's challenges?

I’m here to help! Make the first step to improve your life by reaching out today.