Blogs

Bedrijf ontsnapt aan grootschalige bankfraude dankzij snelle actie

Bedrijf ontsnapt aan grootschalige bankfraude dankzij snelle actie

In 2022 werd een Fries transportbedrijf opgelicht middels bankfraude. Eén belletje van een zogenaamde bankmedewerker was voldoende om dit bedrijf een ton te ontfutselen. Gelukkig nam de ondernemer contact met ons op en konden we helpen met de eerste crisismaatregelen. Uiteindelijk kreeg het bedrijf al het buitgemaakte geld retour en werd een dader opgespoord door de politie. Lees hier meer over deze zaak met een bijzonder goede afloop – en wat ervoor zorgde dat het dit keer fortuinlijk afliep.

Hoe werkt bankfraude?

Bedrijven zijn een belangrijk doelwit van oplichters. Hier valt immers veel te halen. De impact voor de onderneming is niet altijd louter financieel van aard; ook de reputatie en bedrijfsvoering kunnen schade oplopen.

Hierbij kunnen oplichters vernuftig te werk gaan, zoals in deze casus die gelukkig goed is afgelopen. Maar oplichting vindt bijvoorbeeld ook plaats door facturen te sturen voor werkzaamheden die nooit hebben plaatsgevonden. Hierbij is de schade gelukkig vaak beperkt, vergeleken bij meer geraffineerde fraudepraktijken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor een onderneming.

Ton buitgemaakt door oplichters bij Fries transportbedrijf – én weer retour

Vorig jaar februari hebben we een klant kunnen behoeden voor een fors financieel verlies. Deze Friese onderneming in de transportsector leek gebeld te worden door een behulpzame Rabobankmedewerker. Deze had zogenaamd afwijkend gedrag op de bankrekening van het bedrijf opgemerkt en zou ze willen behoeden voor fraude. De beller kwam betrouwbaar over, onder andere dankzij een LinkedIn-profiel dat zijn identiteit leek te bevestigen. Door mee te kijken met het slachtoffer, waren de oplichters in staat om deze onderneming een ton te ontfutselen.

Gelukkig gingen tijdig alarmbellen af bij deze ondernemer, die dezelfde avond contact met ons opnam. We konden we hem direct helpen met de eerste crisisondersteuning en de juiste stappen zetten om schade ongedaan te maken. In het ideale scenario is dat de daders opsporen, het geld terugkrijgen en toekomstig leed voorkomen. Dit scenario is gelukkig uitgekomen.

Van crisisondersteuning tot veroordeling

Wat wij hebben kunnen doen in deze zaak:

  • Eerste crisisondersteuning bieden, zodat de ondernemer de juiste stappen op het juiste moment kon zetten.
  • De laptop van de ondernemer is onderzocht op risico’s en onregelmatigheden.
  • Het door ons opgestelde situatierapport is gebruikt in de aangifte.


De politie is vervolgens in staat gebleken een dader te vinden, die deze maand hiervoor is voorgekomen en veroordeeld. De betrokken banken konden snel ingrijpen; het complete bedrag staat weer veilig op de rekening van de ondernemer.

Hoe konden de oplichters zo ogenschijnlijk makkelijk zo’n enorm bedrag buitmaken? Het komt neer op een combinatie van weten hoe je een slachtoffer kunt bespelen en over de juiste tools beschikken om online fraude mee te plegen. Wat dat laatste betreft: de ondernemer heeft op verzoek van de beller iemand op afstand mee laten kijken; dit gebeurt vaak via het programma AnyDesk. Dat is dé manier waarop oplichters op afstand controle over hardware en software kunnen krijgen. Zonder dat het slachtoffer het doorheeft, kan de oplichter bij gevoelige bedrijfsinformatie en banktransacties doen. Daarnaast zijn zulke oplichters als geen ander in staat het vertrouwen te winnen van het slachtoffer. Het is een vorm van Social Engineering, oftewel: handig gebruik maken van eigenschappen die de mens eigen zijn, zoals angst, hulpvaardigheid en nieuwsgierigheid. In deze casus zaaide de beller paniek, wat mensen sneller en onbedachtzamer doet handelen. Er is bijvoorbeeld geen tijd om stil te staan bij wat er gaande is en het slachtoffer moet stante pede in z’n eentje een beslissing maken. Het kan dan ook de beste overkomen. Criminelen zijn een meester in het creëren van de juiste stressvolle omstandigheden en tijdsdruk, die grootschalige financiële fraude faciliteren.

4 tips om jullie bedrijf te beschermen tegen bankfraude

Wat kan een ondernemer nu zelf doen om zulke doemscenario’s te voorkomen? 4 tips:

  1. Weet dat banken nooit zullen vragen om betalingshandelingen uit te voeren. In deze casus vroeg de beller de ondernemer om een kleine overboeking te doen om de identiteit te bevestigen en verzekerd te zijn van compensatie. Dit is niet iets dat een bank in de praktijk zal doen. Sterker nog: de bank zal zelf pro-actief de rekening blokkeren. Ze informeren jou over de acties die ze hebben ondernomen, maar zullen nooit telefonisch of per mail van jou zulke acties verlangen.
  2. Ook de druk om snel te handelen – en vooral: tijdens ditzelfde telefoongesprek – is een duidelijk waarschuwingssignaal. Verbreek de verbinding en neem zelf contact op met de bank via een zelf opgezocht telefoonnummer, om zeker te weten dat je een daadwerkelijke bankmedewerker aan de lijn krijgt.
  3. Achterhaal zo veel mogelijk informatie over de dader en handelswijze, zodat je deze kunt gebruiken in een eventuele aangifte en crisisondersteuning. Neem contact op met de bank en de politie via 0900-8844 of politie.nl voor het doen van aangifte. De bank heeft een proces verbaal nodig om verdere actie te kunnen ondernemen.
  4. Bescherm de onderneming voor fraude door bijvoorbeeld het opstellen van protocollen, voorlichting aan werknemers en technische maatregelen.


Gezien de slimme werkwijze van oplichters is het begrijpelijk dat zo veel burgers en bedrijven slachtoffer worden van fraude. Met onze totaalaanpak op maat ondersteunen we onze klanten in zowel directe crisisondersteuning als preventie. Wil jij weten hoe we jouw bedrijf hierin kunnen bijstaan? Neem vooral contact met ons op: we denken graag met jullie mee.

Dirk van der Woude
staat voor je klaar!

Neem contact op of bel

058 20 300 23