Blogs

Voordelen cyberzekerheidsplan

Zeker van een veilige organisatie

Wat hebben jullie aan het Continu. Cyberweerbaar. Zekerheidsplan.?

Van aanvallen middels phishing en ransomware tot minder opvallende gevaren zoals datalekken en privacyschendingen: elke organisatie wordt blootgesteld aan cyberrisico’s. En die dreiging neemt alleen maar toe, dus zullen we ons er zelf tegen moeten wapenen. Om organisaties op dit gebied te ontzorgen, heeft Integripro het Continu. Cyberweerbaar. Zekerheidsplan. ontwikkeld.

Cyberweerbaarheid: ondergeschoven kindje

Cyberweerbaarheid is van essentieel belang voor elk bedrijf. Zit het op dit gebied niet goed, dan kan dat grote gevolgen hebben voor een organisatie. Toch zien we dat er te weinig aandacht voor is. Niet per se uit onwil. Veel organisaties zijn zich gewoonweg niet bewust van de risico’s die zij lopen, die ook nog aan verandering onderhevig zijn. De ene dag volstaat een niveau van bescherming, morgen blijkt het niet afdoende. Daarnaast hebben lang niet alle organisaties de tools en kunde in huis om hun cyberveiligheid te waarborgen.
Dit precieze pijnpunt is de reden dat wij het Continu. Cyberweerbaar. Zekerheidsplan. hebben ontwikkeld. Het Zekerheidsplan is een totaalaanpak die organisaties volledig ondersteunt en ontzorgt op het gebied van cyber- en informatiebeveiliging.
Lees hier alles over de voordelen die het Zekerheidsplan heeft voor jullie organisatie.

Wat is het Continu Cyberweerbaar Zekerheidsplan?

Integripro’s Continu. Cyberweerbaar. Zekerheidsplan. is een totaalaanpak voor het verbeteren van de cyberweerbaarheid van uw organisatie. Het plan bestaat uit een aantal vaste onderdelen die elkaar aanvullen. Hierbinnen is uiteraard de nodige ruimte voor maatwerk. Geen klant is immers hetzelfde, en daarmee ook de problematiek niet.

24/7 crisiscentrale
In geval van een beveiligingsincident of cyberaanval kunt u 24/7 rekenen op hulp van onze cybersecurity-experts.

Jaarlijkse scan
Onze jaarlijkse scan biedt een uitgebreide beoordeling van uw cyberweerbaarheid.

Privacy coaching
Onze privacy coaching helpt u te voldoen aan de privacywetgeving en om privacyrisico’s te identificeren en te minimaliseren.

Proactieve informatievoorziening
Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity. Daarnaast informeren wij u direct bij een acute dreiging.

Helpdesk
Onze helpdesk biedt snel antwoorden op uw vragen en problemen op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity.

10% korting op overige diensten
Als klant van het Continu Cyberweerbaar Zekerheidsplan ontvangt u 10% korting op al onze overige diensten.

De voordelen van het Continu. Cyberweerbaar. Zekerheidsplan.

Met het Continu. Cyberweerbaar. Zekerheidsplan. bieden we onze klanten meerwaarde middels een aantal belangrijke voordelen:

 1. Verhoogde cyberweerbaarheid
  Het plan is bedoeld om de cyberweerbaarheid van uw organisatie te verbeteren op alle belangrijke gebieden, zoals het menselijk handelen, incident- en crisismanagement, technische maatregelen, organisatorische maatregelen, AVG en privacy. Met een jaarlijkse scan bepalen we het niveau van cyberweerbaarheid binnen de organisatie.
  Daarnaast informeren we jullie proactief over kansen en kwetsbaarheden, die de risico’s op een cyberincident verhogen. Ook houden we u op de hoogte van de laatste (voor u relevante) ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity.

 2. (Directe) ondersteuning bij incidenten en vragen
  Met het zekerheidsplan is uw organisatie aangesloten op de 24/7 Crisiscentrale. In het geval van een cyberincident kunt u rekenen op directe hulp door experts.
  Zit u met andere vragen? Dan staan wij als helpdesk voor u klaar.

 3. Privacyverplichtingen voldaan
  Wettelijk gezien gelden er voor organisaties bepaalde privacyverplichtingen; dus ook voor u. Niet voor niets: de rap toenemende digitalisering vergroot de nood aan data- en privacyprotectie. Welke privacyverplichtingen er gelden, is niet bij elk bedrijf bekend. Evenals de kennis om ervoor te zorgen dat aan deze verplichtingen voldaan wordt. Daarom staan we uw organisatie bij in het voldoen aan de wettelijke verplichtingen omtrent privacy en AVG. We coachen u en uw collega’s, zodat jullie je over geen onderdeel zorgen hoeven te maken.

Maatwerk en het Zekerheidsplan

Het Continu. Cyberweerbaar. Zekerheidsplan. is een totaalaanpak waarin onderzoek, preventie en crisisondersteuning samenkomen. Naast de vaste elementen waaruit het plan bestaat, is er ruimte voor maatwerk. Uit de Jaarlijkse Scan kunnen bijvoorbeeld bepaalde knel- en actiepunten voortkomen. Op basis hiervan kan een praktisch en overzichtelijk plan van aanpak opgesteld voor het verbeteren van de cyberweerbaarheid van uw organisatie. Waar nodig, staan we u bij middels kennisdeling, training en probleemoplossing.

Voor wie is het Continu. Cyberweerbaar. Zekerheidsplan.?

Hét grote overkoepelende voordeel van het Continu. Cyberweerbaar. Zekerheidsplan. is de ontzorging die het organisaties biedt. Dat maakt het bij uitstek geschikt voor kleine en middelgrote organisaties die zelf niet de middelen in huis hebben om de informatiebeveiliging en cyberweerbaarheid te monitoren én op peil te houden. Het Continu. Cyberweerbaar. Zekerheidsplan. biedt continu aandacht voor het onderwerp cyberweerbaarheid; borging dus. We verbeteren de digitale veiligheid van onze klanten aanzienlijk. Wanneer ze op een bepaald veiligheidsniveau zitten, bieden wij de oplossing om op dat niveau te blijven en zelfs te versterken – zonder dat de klant hiervoor eigen medewerkers extra hoeft te belasten.
Kortom: met het plan weet je als organisatie zeker dat je continu cyberweerbaar bent.

Dirk van der Woude
staat voor je klaar!

Neem contact op of bel

058 20 300 23